Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 29/12/2023 Welkom bij Beltek.be (“wij”, “ons” of “onze”). Wij hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer u onze website bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten.
 1. Verzameling van persoonlijke gegevens
Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Deze gegevens worden verzameld in het kader van onze dienstverlening en worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven.
 1. Gebruik van persoonlijke gegevens
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het verwerken van uw bestellingen en het leveren van onze producten en diensten;
 • Het beheren van onze zakelijke relatie met u, inclusief facturatie en klachtenafhandeling;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belasting- en boekhoudkundige verplichtingen;
 • Het verbeteren van onze website en diensten;
 • Het versturen van marketingcommunicatie, indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 1. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens
Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit kan onder meer het volgende omvatten:
 • Het delen van gegevens met onze leveranciers en dienstverleners om de levering van producten en diensten te vergemakkelijken;
 • Het delen van gegevens met overheidsinstanties indien wettelijk vereist;
 • Het delen van gegevens met uw uitdrukkelijke toestemming.
 1. Bewaring van persoonlijke gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.
 1. Beveiliging van persoonlijke gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging en vernietiging.
 1. Uw rechten
U heeft het recht om:
 • Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken;
 • Rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te verzoeken;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • Verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, onder bepaalde omstandigheden;
 • Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken, onder bepaalde omstandigheden.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@beltek.be.
 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie.
 1. Contact
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of onze gegevensbeschermingspraktijken, neem dan contact met ons op via info@beltek.be.