Veiligheid

Veiligheid op de werkplaats


We maken er een punt van om overal en altijd: Veilig te werken & Veilig SAMEN te werken
Beide aspecten zijn zeker even belangrijk en afhankelijk van de werfsituatie en uit te voeren werk, is het één al wat moeilijker dan het andere.

Werkvoorbereiding:
bestaande uit een analyse van

Werkvoor-
bereiding:
bestaande uit een analyse van

 • het uit te voeren werk met bijhorende risico’s
 • de montagevoorschriften van de fabrikant
 • de werfsituatie
 • de uit te voeren taken van nevenaannemers
 • de materiaalbewegingen (kraan, vrachtwagens, manueel,…)
 • de nabijheid en interactie met het openbaar domein
 • andere specifieke zaken

Opstellen van een werkmethode, met oog voor

 • de veiligheid
 • werfspecifieke vereisten
 • aan- en afvoer van materiaal
 • een goed rendement
 • zorg voor het materiaal

Info bezorgen aan de uitvoerende kracht en de klant

 • Werkmethode wordt uitgelegd aan de mensen met de nodige aandacht voor de bewustwording
 • Werkmethode wordt meegedeeld aan de klant zodat die alles kan afstemmen met zijn werken en/of nevenaannemers.

Opvolging

Onze mensen worden tijdens de uitvoering regelmatig en grondig opgevolgd. De bedoeling is steeds
 • het evalueren van de goede uitvoering volgens de goede werkmethode
 • het bijsturen van de werkmethodes waar nodig /li>
 • het bijsturen van de arbeiders indien nodig aan de hand van toolboxen
 • de het bijsturen waar nodig van de samenwerking met nevenaannemers

Administratie

Werfinspecties worden bijgehouden en zijn steeds ter inzage van de bevoegde personen. Hetzelfde geldt voor mondelinge en/of schriftelijke vermaningen voor onze mensen indien die er zouden zijn. De focus ligt daarbij steeds om het verbeteren van de veiligheid. Uiteraard verzorgen wij ook de opmaak van een specifiek VGM plan, risico analyse en uitvoeringstekeningen. Indien vereist behoort ook een berekeningsnota tot de mogelijkheden